Elise

Can:534 Can Yenilenmesi:5.5 Mana:324 Mana Yenilenmesi:6 Saldırı Hasarı:55 Saldırı Hızı:0.625 Zırh:27 Büyü Direnci:30 Menzil:550 Hareket Hızı:330
Yetenekler

Pasif: Örümcek Kraliçe
İnsan Hali: Elise'in yetenekleri bir rakibe isabet ettiğinde ona bir adet atıl örümcek yavrusu verir.

Örümcek Hali: Normal saldırılar ilave büyü hasarı verir ve Elise'in can yenilemesini sağlar.

Q: Nörotoksin / Zehirli Isırık
İnsan Hali: Rakibin canı ne kadar çoksa ona orantılı olarak hasar verir.

Örümcek Hali: Rakibe doğru atılır ve canı ne kadar azsa ona orantılı olarak hasar verir.

W: İntihar Örümceği / Eklembacaklı İstilası
İnsan Hali: Hedefe yaklaştığında patlayan, içi zehir dolu bir örümcek yavrusu salar.

Örümcek Hali: Elise ile örümcek yavrularının saldırı hızı artar.

E: Koza / Örümcek İnişi
İnsan Hali: İsabet ettiği ilk rakip birimi sersemletir ve gizlenmemiş olanları açığa çıkarır.

Örümcek Hali: Elise, örümcek yavrularıyla beraber havaya sıçrayıp hedeflenen rakibin üstüne düşer. Bir rakip hedefin üstüne düşmesinin ardından, Elise'in Örümcek Kraliçe'den kazandığı ilave hasar ve iyileştirme artar.

R: Örümcek Hali
Elise korkunç bir örümceğe dönüşür. Saldırı menzili azalır ve bunun yerine hareket hızı kazanır. Yeni yeteneklere kavuşur ve örümcek yavrusu sürüsü rakiplerine saldırır.

Dost Taktikler

  • Örümcek Hali, can değerleri düşük rakiplerin işini bitirmekte çok etkilidir; İnsan Hali'nin Nörotoksin'i can değeri yüksek rakiplere daha çok hasar verir.

  • Elise Örümcek Hali'ndeyken, Örümcek Yavruları Elise'in Zehirli Isırık kullandığı hedeflere saldırır.

  • Elise'in Örümcek Hali ve Örümcek Hali yetenekleri manaya mal olmaz ve mana tasarruf etmek istediğinde önceliği ayarlanabilir.

Düşman Taktikler

  • Elise'in Örümcek Hali, canın düşükken daha tehlikelidir; İnsan Hali ise canın yüksekken daha güçlüdür.

  • Örümcek İnişi, bir rakip birim üzerine inmediği takdirde Elise'in sadece dümdüz aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlar.

  • Örümcek İnişi'nin bekleme süresi uzundur. Elise bu gücü kullandıktan sonra savunmasız kalır.

Efsane

Noxus'un en eski şehrinin derinliklerinde, her yanı sürgülenmiş, ışıksız bir sarayda yaşayan Elise, acımasız ve yırtıcı bir canavar. Vaktiyle güçlü bir ailenin hanımı olan Elise, bir yarı tanrı tarafından ısırılmadan önce ölümlüydü. Bu ısırık onu güzelleştirmişti güzelleştirmesine ama insanlığını da alıp götürmüştü. Elise artık ebedi gençliğini korumak için safları ve inançsızları kendisine yem ediyor ve onun cazibesine karşı koyabilen çok az kişi var.