Shyvana

Can:595 Can Yenilenmesi:8.5 Mana:100 Mana Yenilenmesi:0 Saldırı Hasarı:66 Saldırı Hızı:0.658 Zırh:38 Büyü Direnci:32 Menzil:125 Hareket Hızı:350
Yetenekler

Pasif: Ejderkanının Hiddeti
Shyvana ejderlere ilave hasar verir; zırh ve büyü direnci kazanır. Shyvana'nın ve takım arkadaşlarının kestiği ejder sayısı arttıkça Shyvana'nın kazandığı ilave zırh ve büyü direnci artar.

Q: Çifte Isırık
Shyvana bir sonraki saldırısında iki vuruş yapar. Normal saldırılar Çifte Isırık'ın bekleme süresini 0,5 saniye azaltır.

Ejderha Biçimi: Çifte Isırık Shyvana'nın önündeki bütün birimleri biçer.

W: Ateş Burgacı
Shyvana 3 saniyeliğine etrafını ateşle kuşatarak yakınındaki rakiplere saniye başı büyü hasarı verir ve daha hızlı hareket eder. Ateş Burgacı devredeyken Shyvana'nın rakibe yaptığı normal saldırılar, verilen hasarın bir kısmını tekrar uygular. Büyü devam ettikçe Hareket Hızı azalır. Normal saldırılar, Ateş Burgacı'nın süresini uzatır.

Ejderha Biçimi: Ateş Burgacı büyür.

E: Alevli Nefes
Shyvana'nın fırlattığı ateş topu, karşısına çıkan bütün rakiplere hasar verir ve hedefin üstünde köz oluşturarak hedefi 5 saniyeliğine işaretler. Shyvana'nın işaretli hedeflere yaptığı normal saldırılar, isabet ettiği hedeflerin o anki azami Can değerlerinin belli bir yüzdesini hasar olarak verir.

Ejderha Biçimi: Alevli Nefes, isabet halinde veya hedef konumda patlayarak ilave hasar verir ve kısa süreliğine zemini kavurur.

R: Ejderin Öfkesi
Shyvana ejderhaya dönüşür ve hedef konuma uçar. Yoluna çıkan rakipler hasar alır ve hedef konuma doğru savrulurlar.

Shyvana pasif olarak her saniye öfke kazanır ve normal saldırıda 2 Öfke elde eder.

Dost Taktikler

  • Shyvana'nın yeteneklerinin hepsi saldıran birimlerden yararlanabilir. Sonuç olarak, Saldırı Hızı'nı arttıran eşyalar onun için çoğu şampiyondan daha değerlidir.

  • Alevli Nefes, zorlu koridor rakiplerine karşı seviye atlamak için çok iyidir.

  • Ateş Burgacı ormanda dolaşmak için ideal bir seçimdir. Yaratıklar etki süresi boyunca hasar alırlar ve hız patlaması da ani saldırı potansiyelini arttırır.

  • Rakipleri yavaşlatan şu eşyalardan birini satın almak yararlı olabilir: Donmuş Balyoz, Ölü Adamın Zırhı veya Entropi.

Düşman Taktikler

  • Shyvana'nın gücünün büyük bir bölümü saldırganlıktan gelir, mesafesini koruyan rakiplere karşı zayıf kalır.

  • Shyvana'nın tüm temel yetenekleri ejderha biçiminde birden fazla rakibe vurur.

  • Shyvana'nın öfke göstergesi, ultisinin ne zaman etkinleştirilebileceğini gösterir. Öfkesi azken onu hırpalamak çok etkili olabilir.

Efsane

Shyvana, kalbinde yanan rün parçasının büyüsünü taşıyan bir yaratık. Sık sık insansı bir şekle bürünse de gerçek biçimi olan korkunç bir ejderhaya dönüşerek alevden nefesiyle düşmanlarını küle çevirebiliyor. Tahtın vârisi Jarvan IV'ün hayatını kurtaran Shyvana, artık krallık muhafızlığı görevini huzursuzca yerine getirirken Demacia'nın şüpheci halkı tarafından kabul görmek için mücadele ediyor.