Zac

Can:615 Can Yenilenmesi:8 Mana:0 Mana Yenilenmesi:0 Saldırı Hasarı:60 Saldırı Hızı:0.736 Zırh:33 Büyü Direnci:32 Menzil:175 Hareket Hızı:340
Yetenekler

Pasif: Hücre Bölünmesi
Zac bir yeteneğiyle rakibe her vurduğunda kendinden bir parça bırakır. Bu parçayı geri alarak Can yenileyebilir. Ölümcül hasar aldığında Zac 4 pelte parçasına bölünür; bu parçalar tekrar birleşmeye çalışır. Sağlam kalan pelte parçaları olursa, Zac bu peltelerin Can değerlerine bağlı olarak değişen Can miktarıyla tekrar dirilir. Sağlam kalan her pelte parçası Zac'in azami Can, Zırh ve Büyü Direnci değerlerinin belli bir yüzdesine sahiptir. Bu yeteneğin bekleme süresi 5 dakikadır.

Q: Esnek Saldırı
Zac kollarından birini uzatarak bir rakibini yakalar. Başka bir rakibe saldırdığında iki hedefi tokuşturmak için birbirine doğru savurur.

W: Maddenin Kararsız Hali
Zac yakınındaki rakiplere doğru patlayarak azami canlarının yüzdelik bir kısmını büyü hasarı olarak verir.

E: Elastik Sapan
Zac kollarını yere sabitleyip geri geri gider, sonra kendini öne fırlatır.

R: Hoplaya Zıplaya!
Zac dört kez zıplayarak isabet alan rakipleri havaya savurur ve yavaşlatır.

Dost Taktikler

  • Pelte parçalarını toplamak, hayatta kalmak açısından büyük önem taşıyor.

  • Hücre Bölünmesi hazır olduğunda, rakip takımın, peltelerini yok etmesini zorlaştıracak bir konumda ölmeye çalış.

  • Elastik Sapan'ı savaş sisinden başlatmak, rakiplerin daha geç tepki vermesini sağlar.

Düşman Taktikler

  • Zac kendisinden ayrılan pelte parçalarını toplayarak iyileşir. Pelte parçalarının üzerine basarak onları ezebilirsin.

  • Zac dağıldığında, tüm pelte parçalarını yok ederek Zac'in dirilmesini önle.

  • Susturma, sersemletme, yere mıhlama ve savurma etkileri, Zac'in Elastik Sapan'ının kullanmasını engelleyecektir.

Efsane

Zac kimyasal teknoloji borusundaki çatlaktan sızıp Zaun'un Kuyu denilen bölgesindeki, kuytu bir mağarada biriken zehirli akıntının eseri. Bu mütevazı kökenine rağmen Zac ilkel bir kitleden, şehrin boru şebekesinde yaşayan bilinçli bir varlığa dönüştü. Şimdilerde kâh kendi kendine yetemeyenlere yardım etmek, kâh Zaun'un virane altyapısını onarmak için borulardan dışarı adım atıyor.