Alamet'in Gözü

Altın 0
Alamet'in Gözü - Hiçlik'ten bir hediye.


ÖZEL Pasif - Hiçlik Yansıması: Alamet'in Gözü'nü taşıyan şampiyon Güçlendirilmiş Dönüş büyüsü kazanır.

ÖZEL Aktif: 3.5 saniye boyunca yoğunlaşarak Alamet'in Gözü'nü kırar ve rakip kuleleri kuşatması için Vadi'nin Alameti'ni çağırır.

Alamet'in Gözü 240 saniye içinde kullanılmazsa Hiçlik'te kaybolur.