Antik Dönüştürücü

Altın 1100
Mana harcandığında Can yeniler

+225 Can
+300 Mana

ÖZEL Pasif - Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan hasarın %15 kadarını Mana olarak kazandırır.

Yetenek kullanımı başına en fazla 15 olacak şekilde, harcanan Mana miktarının %20 kadarına eşdeğer Can yeniler.

(Aç / Kapa yetenekler saniyede en fazla 15 iyileşme sağlar.)
Bundan Oluşur

Yakut Kristal Can artışı sağlar 400 Altın Safir Kristal Mana artışı sağlar 350 Altın
Buna Dönüşür

Asırlık Sopa Can, Mana ve Yetenek Gücü değerlerinde büyük artış sağlar 750 Altın Asırlık Sopa (Seri Yükleme) Can, Mana ve Yetenek Gücü değerlerinde büyük artış sağlar 750 Altın Cehennem Maskesi Yakındaki rakiplerin daha fazla büyü hasarı almasını sağlar 1180 Altın