Avcı Palası

Altın 350
Canavarlara karşı hasar ve can çalma sağlar

Canavarlara karşı +%10 Can Çalma

ÖZEL Pasif - Tırnak: Canavarlara yönelik normal saldırılar, isabet halinde 35 İlave Hasar verir. Bu eşya Canavar Avcısı etkisi sağlar.

1 adet altın veren eşya veya orman eşyası ile sınırlıdır.
Buna Dönüşür

Sinsi Kılıç Çarp büyüsünün Şampiyonları yavaşlatmasını sağlar 300 Altın Akıncı Palası Çarp büyüsünün Şampiyonları işaretlemesini sağlar, böylece çatışma avantajı kazanırsın. 300 Altın