Avcı Tılsımı

Altın 350
Ormanda canavarlara karşı hasar ve Mana Yenilenmesi sağlar


ÖZEL Pasif: - Diş: Bir canavara yetenek veya saldırıyla hasar vermek, 5 saniye içinde 30 Can çalmanı ve hedefin 60 Büyü Hasarı alarak yanmasını sağlar. Orman veya nehirdeyken eksik mana miktarına göre saniyede en fazla 8 Mana yenilersin. Bu eşya Canavar Avcısı etkisi sağlar.

1 adet altın veren eşya veya orman eşyası ile sınırlıdır.
Buna Dönüşür

Sinsi Kılıç Çarp büyüsünün Şampiyonları yavaşlatmasını sağlar 300 Altın Akıncı Palası Çarp büyüsünün Şampiyonları işaretlemesini sağlar, böylece çatışma avantajı kazanırsın. 300 Altın