Başmelek Asası

Altın 3200
Yetenek Gücü değerini azami Mana değerine bağlı olarak arttırır

+50 Yetenek Gücü
+650 Mana
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif - Acele: Bu eşya bekleme süresinde fazladan %10 azalma kazanır.
ÖZEL Pasif - Haşmet: Azami mana miktarının %1 kadarına eşdeğer yetenek gücü verir. Harcanan mana miktarının %25 kadarını geri kazandırır.
ÖZEL Pasif - Mana Yüklemesi: Her mana harcaması için +8 (en fazla +750) Azami Mana kazandırır (her 12 saniyede 3 defaya kadar gerçekleşir).

+750 Manada Seraph'ın Şefkati'ne dönüşür.
Bundan Oluşur

Tanrıça'nın Gözyaşı Mana harcanırken azami Mana değerini arttırır 375 Altın Kayıp Cilt Seviye atlandığında Mana yeniler. 80 Altın