Buzul Örtü

Altın 900
Zırh ve Bekleme Süresinde Azalma değerlerini arttırır

+20 Zırh
+250 Mana

ÖZEL Pasif: Bekleme Süresinde %10 Azalma
Bundan Oluşur

Safir Kristal Mana artışı sağlar 350 Altın Dokuma Zırh Zırh değerini bir miktar arttırır 300 Altın
Buna Dönüşür

Donmuş Yürek Zırh değerini muazzam miktarda arttırır ve rakiplerin normal saldırılarını yavaşlatır 800 Altın Buzdoğan Eldiven Normal saldırılar, yetenek kullandıktan sonra yavaşlatma etkisine sahip bir alan oluşturur 750 Altın Zeke'nin Ahengi Ultini kullandığında sana ve takım arkadaşına ilave etkiler sağlar. 250 Altın Görkemli Zafer Can, mana ve zırh verir. Rakiplere doğru hızlanmak ve onları yavaşlatmak için kullan. 1100 Altın Sihirli Tarayıcı Etkinleştirildiğinde haritanın yakın bir bölgesini görünür kılar 350 Altın