Doran'ın Kılıcı

Altın 450
Saldırı ağırlıklı karakterler için iyi bir başlangıç eşyası

+8 Saldırı Gücü
+80 Can
+%3 Can Çalma