Doran'ın Yüzüğü

Altın 400
Büyü yapanlar için iyi bir başlangıç eşyası

+60 Can
+15 Yetenek Gücü
Her 5 saniyede bir +5 Mana

Pasif: Normal saldırılar isabet halinde minyonlara fazladan 5 Fiziksel Hasar verir.