Ebedi Tam Yenilenme Peksimeti

Altın 75
Kullanmak için tıkla: 15 saniye içinde eksik can ve mana miktarlarının %15'ini yeniler.