Göçebe Madalyonu

Altın 850
Başkasının biçtiği yakındaki minyonlar için altın ve mana verir

+10 Hareket Hızı
+%50 Taban Can Yenilenmesi
Bekleme Süresinde %10 Azalma
Her 10 saniyede bir 2 Altın

ÖZEL PASİF - Haraç: Takım arkadaşlarının biçtiği minyonlar bazen sikkeler düşürür. Bu sikkeler ya 45 Altın ya da eksik mananın %6 kadarını (en az 10) kazandırır. Topçu minyonlar her zaman sikke düşürür.HEDEF: Bu eşyayı kullanarak 500 Altın kazan.
ÖDÜL: ÖZEL Aktif - Totem Koyma: Bir yük tüketerek yerleştirdiği Görünmez Totem civar bölgeyi 150 saniyeliğine açığa çıkarır. En fazla 3 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

1 adet altın veren eşya veya orman eşyası ile sınırlıdır.

''Madalyon güneşe maruz bırakıldığında binlerce sesin ihtişamıyla ışıldıyor.'' - Tarihçi Shurelya, 22 Haziran, OLD 24
Bundan Oluşur

Yenilenme Boncuğu Can Yenilenmesini bir miktar arttırır 150 Altın Eski Para Başkasının biçtiği yakındaki minyonlar için altın ve mana verir 400 Altın
Buna Dönüşür

Uluların Mirası Zamanla altın, mana ve Görünmez Totem verir 250 Altın