Ganimet Kâhinin Özütü

Altın 60
Şampiyonun görünmez veya görülmeyen birimleri görmesini sağlar

Kullanmak için tıkla: Seviyeye bağlı olarak 15 ila 40 saniye boyunca yakındaki görünmez veya görülmeyen rakiplerin tespit edilmesini sağlar.