Haşmetli Hydra

Altın 3500
Sahibinin canına bağlı olarak alan etkili hasar verir.

+450 Can
+40 Saldırı Gücü
+%100 Taban Can Yenilenmesi

ÖZEL Pasif - Biçiş: Normal saldırılar 5 + azami can miktarının %1 kadarını ilave fiziksel hasar olarak hedefe; 40 + azami can miktarının %2.5 kadarını da koni biçiminde bir alanda isabet alan diğer rakiplere fiziksel hasar olarak verir.
ÖZEL Aktif - Hilal: Bir sonraki normal saldırında, bütün hedeflerin aldığı Biçiş hasarı, ilave fiziksel hasar olarak 40 + azami can değerinin %10 kadarına çıkar ve koni şeklindeki etki alanı büyür (20 saniye bekleme süresi).

(Aynı adı taşıyan Özel Pasifler birleşmez.)
Bundan Oluşur

Tiamat Yakın dövüş saldırıları, yakındaki rakiplere isabet eder 350 Altın Yakut Kristal Can artışı sağlar 400 Altın Jaurim'in Yumruğu Saldırı Gücü ve birim katlettikçe Can biriktirme 450 Altın