Hextech Roketkemer-01

Altın 2500
Etkinleştirildiğinde ileri atılıp rakipleri yakan bir patlama gerçekleştirmeni sağlar

+300 Can
+60 Yetenek Gücü
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Aktif - Yakan Ok: İleri atılarak her yöne 75 ila 150 (Yetenek Gücü değerinin +%25 kadarı) büyü hasarı veren ateş okları savurmanı sağlar (diğer Hextech eşyalarıyla paylaşılan 40 saniye bekleme süresi).

Birden fazla okun isabet ettiği şampiyon ve canavarlar, her ilave oktan %10 hasar alır.

(Bu atılmayla yüzey şekillerinin üzerinden geçilemez.)
Bundan Oluşur

Hextech Altıpatlar Yetenek Gücü değerini arttırır. Saldırılarda düzenli olarak ilave büyü hasarı verir. 180 Altın Alazcevher Can ve Bekleme Süresinde Azalma değerlerini arttırır 400 Altın