Kâhinin Özütü

Altın 300
Şampiyonun görünmez veya görülmeyen birimleri görmesini sağlar

Kullanmak için tıkla: 5 dakikalığına yakındaki görünmez veya görülmeyen birimlerin tespit edilmesini sağlar.