Kanlı Kılıç

Altın 2400
Saldırı Gücü ve Can Çalma değerlerini büyük ölçüde arttırır

+45 Saldırı Gücü
+%10 Can Çalma

ÖZEL Pasif: Normal saldırılar isabet halinde 8 saniyeliğine +6 Saldırı Gücü ve +%1 Can Çalma sağlar (bu etki 5 defaya kadar birikir).
Bundan Oluşur

Kazma Saldırı Gücünü orta ölçüde arttırır 875 Altın Vampirî Asa Normal saldırılar Can yeniler 550 Altın