Kefaret

Altın 2100
Aktif hale getirildiğinde takım arkadaşlarını iyileştirip bölgedeki rakiplere hasar verir

+200 Can
+%50 Taban Can Yenilenmesi
+%150 Taban Mana Yenilenmesi
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif: +%8 İyileştirme ve Kalkan Gücü
ÖZEL Aktif: 5500 menzil içindeki hedef alana 2,5 saniye sonra inen ışık huzmesi, takım arkadaşlarını 10 (+hedefin her bir seviyesi başına 20) Can iyileştirir; rakip şampiyonları azami can miktarlarının %10 kadarına eşdeğer gerçek hasar verecek şekilde yakar. Rakip minyonlara 250 gerçek hasar verir (120 saniye bekleme süresi). İyileştirme ve kalkan gücü, Kefaret'in iyileştirmesi üzerinde 3 kat etkilidir.

Katledilmiş haldeyken kullanılabilir.

Hedef kısa süre içinde başka bir Kefaret'ten etkilenmişse, bu etki yarıya iner.
Bundan Oluşur

Yasak İdol Mana Yenilenmesi ile Bekleme Süresinde Azalma değerlerini arttırır 550 Altın Kristal Kolluk Can ve Can Yenilenmesi verir 100 Altın
Buna Dönüşür

Kurtuluş Aktif hale getirildiğinde takım arkadaşlarını iyileştirip bölgedeki rakiplere hasar verir 500 Altın