Kurtuluş

Altın 2600
Aktif hale getirildiğinde takım arkadaşlarını iyileştirip bölgedeki rakiplere hasar verir

+300 Can
+%150 Taban Can Yenilenmesi
+%200 Taban Mana Yenilenmesi
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif: +%10 İyileştirme ve Kalkan Gücü
ÖZEL Aktif: 5500 menzil içindeki hedef alana 2,5 saniye sonra inen ışık huzmesi, takım arkadaşlarını 10 (+hedefin her bir seviyesi başına 20) Can iyileştirir; rakip şampiyonları azami can miktarlarının %10 kadarına eşdeğer gerçek hasar verecek şekilde yakar. Rakip minyonlara 250 gerçek hasar verir (120 saniye bekleme süresi). İyileştirme ve kalkan gücü, Kurtuluş'un iyileştirmesi üzerinde 3 kat etkilidir.

Katledilmiş haldeyken kullanılabilir.

Hedef kısa süre içinde Kefaret'ten etkilenmişse, bu etki yarıya iner.
Bundan Oluşur

Kefaret Aktif hale getirildiğinde takım arkadaşlarını iyileştirip bölgedeki rakiplere hasar verir 650 Altın