Lanetli Maske

Altın 1500
Büyü hasarını arttırır

+35 Yetenek Gücü
+200 Can

ÖZEL Pasif - Delilik: Şampiyonlarla çatışmada kaldığın her bir saniye için %2 daha fazla hasar verirsin (en fazla %10).
Bundan Oluşur

Yakut Kristal Can artışı sağlar 400 Altın Kuvvet Kitabı Yetenek Gücünü bir miktar arttırır 435 Altın
Buna Dönüşür

Liandry'nin Eziyeti Büyü hasarı, rakipleri Can değerlerinin bir kısmı kadar yakar 750 Altın