Manaveren (Seri Yükleme)

Altın 2400
Saldırı Gücü değerini azami Mana değerine bağlı olarak arttırır

+25 Saldırı Gücü
+250 Mana

ÖZEL Pasif - Haşmet: Azami mana değerinin %2 kadarına eşdeğer ilave saldırı gücü verir. Harcanan mana miktarının %15 kadarını geri kazandırır.
ÖZEL Pasif - Mana Yüklemesi: Her normal saldırı veya mana harcaması için +6 Azami Mana (en fazla +750 Mana) verir (her 12 saniyede 3 defaya kadar gerçekleşir).

+750 Mana değerinde Muramana'ya dönüşür.
Bundan Oluşur

Tanrıça'nın Gözyaşı (Seri Yükleme) Mana harcanırken azami Mana değerini arttırır 375 Altın Kazma Saldırı Gücünü orta ölçüde arttırır 875 Altın