Minyon Uçuran

Altın 0
Kullanmak için tıkla: Hedef aldığın koridor minyonunu biçer (550 menzil, 10 saniye bekleme süresi).