Muhafızın Çekici

Altın 950
Saldırı ağırlıklı şampiyonlar için iyi bir başlangıç eşyası

+150 Can
+20 Saldırı Gücü
+%10 Can Çalma

1 adet Muhafız eşyasıyla sınırlıdır.