Musibet İksiri

Altın 500
Zamanla Can ve Mana doldurur ve çatışma etkinliğini arttırır - Dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar

1 çeşit İyileştirme İksiri ile sınırlı.

ÖZEL Aktif: Bir yük tüketerek 12 saniye içinde 125 Can ve 75 Mana yeniler. Ayrıca bu süre boyunca Musibet Dokunuşu etkisi sağlar. En fazla 3 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

Musibet Dokunuşu Hasar veren büyü ve saldırılar, rakip şampiyonların 3 saniye boyunca 15 ila 30 büyü hasarı alarak yanmasına neden olur. (Alan etkili veya zamanla hasar veren büyülerde bu hasar yarıya iner. Hasar, şampiyon seviyesiyle artar.)

(Musibet İksiri, Can ve Mana doluyken bile kullanılabilir.)
Bundan Oluşur

Doldurulabilir İksir Zamanla Can doldurur. Dükkânda yeniden dolar. 150 Altın