Nashor'un Dişi

Altın 3000
Saldırı Hızı ve Yetenek Gücünü artırır, Bekleme Süresinde Azalma sağlar

+%50 Saldırı Hızı
+80 Yetenek Gücü

ÖZEL Pasif: Bekleme Süresinde %20 Azalma
ÖZEL Pasif: Normal saldırılar isabet halinde 15 (+ Yetenek Gücü değerinin %15'i) ek büyü hasarı verir.
Bundan Oluşur

Sokarca Saldırı Hızı ve Bekleme Süresinde Azalma değerlerini arttırır 500 Altın Şeytanî Külliyat Yetenek Gücü ve Bekleme Süresinde Azalma değerlerini arttırır 465 Altın