Pırıltı

Altın 1050
Bir yetenek kullanıldıktan sonraki ilk saldırıya bonus verir

+250 Mana
Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif - Büyülükılıç: Bir yetenek kullandıktan sonraki ilk normal saldırı, isabet halinde taban Saldırı Gücünün %100 kadarına eşdeğer ilave fiziksel hasar verir (1.5 sn. bekleme süresi).
Bundan Oluşur

Safir Kristal Mana artışı sağlar 350 Altın
Buna Dönüşür

Üçlü Kuvvet Tonla Hasar 333 Altın Lich Boğan Bir yetenek kullanıldıktan sonraki ilk saldırıya bonus verir 450 Altın Buzdoğan Eldiven Normal saldırılar, yetenek kullandıktan sonra yavaşlatma etkisine sahip bir alan oluşturur 750 Altın