Ruhdöndüren (Ziynet)

Altın 0
Yük harcayarak şampiyonunu diriltir.

1 Ziynetle sınırlıdır.

Aktif: Bir yük harcayarak şampiyonunu anında takımına ait başlangıç platformunda diriltir ve %125 Hareket Hızı verir. Bu etki 12 saniye içinde azalarak biter.

9. ve 14. seviyelerde ilave yükler kazanılır.

(En fazla: 2 yük)