Targon'un Heybeti

Altın 850
Belirli aralıklarla rakip minyonları katlederek yakındaki bir takım arkadaşının iyileşmesini ve altın kazanmasını sağlar

+125 Can
+%50 Taban Can Yenilenmesi
Her 10 saniyede bir +1 Altın

ÖZEL Pasif - Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, canı 200 (+ seviye başına 10) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon biçildiğinde, bu eşyanın sahibi ve en yakındaki takım arkadaşı 40 (+ eksik can miktarının %2 kadarı) Can yeniler ve katletme altını kazanır. Eşyanın sahibi menzilli bir şampiyonsa iyileştirme etkisi %50 seviyesine çekilir. Bu etkiler, yakında bir takım arkadaşının bulunmasını gerektirir. 30 saniyede bir tekrar yüklenir. En fazla 3 yük.HEDEF: Bu eşyayı kullanarak 500 Altın kazan.
ÖDÜL: ÖZEL Aktif - Totem Koyma: Bir yük tüketerek yerleştirdiği Görünmez Totem civar bölgeyi 150 saniyeliğine açığa çıkarır. En fazla 3 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

1 adet altın veren eşya veya orman eşyası ile sınırlıdır.
Bundan Oluşur

Yadigâr Kalkan Belli aralıklarla minyon katletmek iyileşmeni ve yakındaki bir takım arkadaşına altın kazandırmanı sağlar 400 Altın Yenilenme Boncuğu Can Yenilenmesini bir miktar arttırır 150 Altın
Buna Dönüşür

Suretin Mirası Can sağlar ve zamanla Görünmez Totem verir 550 Altın