Totem Uğuru (Ziynet)

Altın 0
Belli aralıklarla bir Görünmez Totem yerleştirir

1 Ziynet ile sınırlıdır.

Aktif: Bir yük harcayarak yerleştirdiği Görünmez Totem 90 ila 180 saniye boyunca çevresini görünür hale getirir.

Her 240 ila 120 saniyede bir yük biriktirir (azami 2 yük).

Totem etki süresi ve tekrar yüklenme zamanı seviyeyle birlikte gelişir.

(Haritada oyuncu başına 3 Görünmez Totem bulunabilir.)