Vahşi Hydra

Altın 3500
Yakın dövüş saldırıları, civardaki rakiplere vurarak hasar verir ve Can yenilenmesi sağlar

+80 Saldırı Gücü
+%100 Taban Can Yenilenmesi
+%12 Can Çalma

Pasif: Can Çalma değerinin %50'si, bu eşya ile verilen hasar için geçerli olur.
ÖZEL Pasif - Biç: Normal saldırılar isabet ettiğinde hedefin yakınlarındaki rakiplere toplam Saldırı Gücünün %20 ila %60 kadarını ilave fiziksel hasar olarak verir (hedefe en yakın olan rakipler en fazla hasarı alır).
ÖZEL Aktif - Hilal: Yakındaki rakip birimlere toplam Saldırı Gücünün %60 ila %100 kadarını fiziksel hasar olarak verir (en yakındaki rakipler en fazla hasarı alır) (10 saniye bekleme süresi).
Bundan Oluşur

Tiamat Yakın dövüş saldırıları, yakındaki rakiplere isabet eder 350 Altın Vampirî Asa Normal saldırılar Can yeniler 550 Altın Kazma Saldırı Gücünü orta ölçüde arttırır 875 Altın