Yadigâr Kalkan

Altın 400
Belli aralıklarla minyon katletmek iyileşmeni ve yakındaki bir takım arkadaşına altın kazandırmanı sağlar

+50 Can
Her 10 saniyede bir 1 Altın

ÖZEL Pasif - Savaş Ganimeti: Normal yakın dövüş saldırıları, canı 195 (+ seviye başına 5) değerinin altında olan minyonları infaz eder. Bir minyon biçildiğinde, bu eşyanın sahibi ve en yakındaki takım arkadaşı 15 (+ eksik can miktarının %2 kadarı) Can yeniler ve katletme altını kazanır. Eşyanın sahibi menzilli bir şampiyonsa iyileştirme etkisi %50 seviyesine çekilir. Bu etkiler, yakında bir takım arkadaşının bulunmasını gerektirir. 40 saniyede bir tekrar yüklenir. En fazla 2 yük.HEDEF: Bu eşyayı kullanarak 500 Altın kazan ve onu Targon'un Heybeti'ne geliştir.
ÖDÜL: ÖZEL Aktif - Totem Koyma: Bir yük tüketerek yerleştirdiği Görünmez Totem civar bölgeyi 150 saniyeliğine açığa çıkarır. En fazla 3 yük tutar ve dükkân ziyaret edildiğinde yeniden dolar.

1 adet altın veren eşya veya orman eşyası ile sınırlıdır.
Buna Dönüşür

Targon'un Heybeti Belirli aralıklarla rakip minyonları katlederek yakındaki bir takım arkadaşının iyileşmesini ve altın kazanmasını sağlar 300 Altın